Điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô không phải ai cũng biết -...
https://baomoi.com/dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-o-to-khong-phai-ai-cung-biet/c/32381647.epi
2019-11-07 16:00:08 62
Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi. Vậy điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô là gì? Theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ...