Tòa tuyên vô hiệu… di chúc hợp pháp? - baophapluat.vn
https://baophapluat.vn/nhip-cau-cong-ly/toa-tuyen-vo-hieu-di-chuc-hop-phap-118512.html
2019-04-19 22:12:09 68
Di chúc được lập theo quy định pháp luật, có cả người làm chứng, được UBND có thẩm quyền chứng thực. Thế nhưng, khi có tranh chấp thừa kế, Tòa án cấp phúc thẩm lại cho là di chúc không hợp pháp để chia di sản thừa kế theo pháp luật.