Thế nào là cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài? | Tư vấn 365 ...
http://baophapluat.vn/tu-van-365/the-nao-la-cu-tru-sinh-song-lau-dai-o-nuoc-ngoai-361046.html
2019-04-24 11:16:20 180
17 Tháng Mười 2017 ... Khoản 3, Điều 3 Luật Quốc tịch năm 2008 giải thích từ ngữ: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt ...