Vũ Linh: QUỐC KỲ- CHÀO hay KHÔNG CHÀO | Vinh Danh QLVNCH và Bảo...
https://baovecovang2012.wordpress.com/2017/11/04/vu-linh-quoc-ky-chao-hay-khong-chao/
2019-04-17 06:10:23 101
Thái độ của TT Obama khi đó đã khiến nhiều người ngạc nhiên: quốc trưởng mà lại đi khuyến khích dân không cần tôn trọng lá cờ quốc gia nhân danh quyền tự do phát biểu quan điểm. Năm nay phong trào phản kháng không chào quốc kỳ bộc phát mạnh hơn.