download danh mục đơn vị khám chữa bệnh - BHXH Thua Thien Hue
http://bhxhthuathienhue.vn/reflist/DANHMUCKCB.xls
2019-04-23 01:46:14 178
3, 002, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Huế. 4, 003, Bệnh viên Giao ... 10, 012, Phòng khám đa khoa khu vực 2 Huế ... 30, 032, Trạm y tế phường Tây Lộc.