Bao hiem xa hoi Thua Thien Hue - Danh muc KCB
http://bhxhthuathienhue.vn/hoslist.aspx
2019-04-23 01:46:14 103
208, Phòng y tế - Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế, Thành Phố Huế, 5000. 209, Bệnh xá Công an ... 032, Trạm Y tế Phường Tây Lộc, 4200. 033, Trạm Y tế ...