Tín dụng tiêu dùng: “Trăm người cho vay, vạn người nợ” | Tài chính ...
http://bizlive.vn/tai-chinh/tin-dung-tieu-dung-tram-nguoi-cho-vay-van-nguoi-no-3463467.html
2019-05-05 18:16:08 143
7 Tháng Tám 2018 ... Hay Công ty Tài chính Điện lực (EVN Finance) cũng bắt đầu tuyển ... Ngân hàng SHB trong kỳ họp Đại hội cổ đông vừa qua cũng tuyên bố sẽ ...