Bạn phù hợp với khối tự nhiên hay khối xã hội? - Hocmai.vn
https://blog.hocmai.vn/ban-phu-hop-voi-khoi-tu-nhien-hay-khoi-xa-hoi/
2019-04-14 08:50:12 309
23 Tháng Giêng 2017 ... Đầu tiên hãy xem mình là người mang những đặc điểm phù hợp với khối nào bằng trắc nghiệm nhỏ dưới đây. Nếu bạn trả lời đúng cho khối nào nhiều hơn có nghĩa bạn phù hợp hơn với ... Khối tự nhiên: bao gồm các môn khoa học nghiên cứu hướng đến mục ... Khác nhau về các ngành trong hai khối ...