Sản lượng thép Hoà Phát xuất khẩu tăng hơn 50% - Bnews
https://bnews.vn/san-luong-thep-hoa-phat-xuat-khau-tang-hon-50-/110103.html
2019-05-06 05:34:03 91
7 Tháng Giêng 2019 ... VN Kết thúc năm 2018, thép Hòa Phát sản xuất đạt 2.377.000 tấn thép, tăng 8% so với năm trước; sản lượng thép xuất khẩu tăng đột biến với ...