Từ vựng đồ dùng gia đình bằng tiếng Anh - Boston English
https://bostonenglish.edu.vn/tu-vung-do-dung-gia-dinh
2019-04-30 19:20:10 168
23 Tháng Chín 2017 ... Đặc biệt là học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thì tình hình sẽ được thay đổi. ... Bathroom scales – /ˈbɑːθru(ː)m skeɪlz/: Cân sức khỏe. 3.