Năm 2018, Du lịch Việt Nam đạt nhiều thành tựu
https://bvhttdl.gov.vn/nam-2018-du-lich-viet-nam-dat-nhieu-thanh-tuu-20190211070612582.htm
2019-04-26 03:02:04 144
11 Tháng 2 2019 ... Du lịch Việt Nam tiếp tục phát triển vượt bậc và hứa hẹn sẽ bứt phá, gặt ... Trong những năm vừa qua, chúng ta đã thực hiện công tác này một ...