Trụ sở của Bộ - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
https://bvhttdl.gov.vn/gioi-thieu-ve-bo/tru-so-cua-bo.htm
2019-04-12 11:12:21 284
Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. ... Trụ sở chính. BỘ VĂN ... Địa chỉ: số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.