Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc
https://bvploc.thuathienhue.gov.vn/
2019-04-15 06:30:11 208
Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc tổ chức khám sức khỏe cho học sinh các trường Trung học,... Thực hiện kế hoạch số 90/KH-TTYT ngày 05/3/2019 về việc tổ chức ...