65 Ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh nhỏ ít vốn và lớn gì ...
https://bytuong.com/y-tuong-kinh-doanh/65-y-tuong-kinh-doanh-nho-it-von-va-lon-hieu-qua.html
2019-04-23 05:56:09 269
Dịch vụ thiết kế nhà , thiết kế không gian, một ý tưởng nghiêm túc cho những Startup có tư duy mở rộng làm lớn, hoặc quy mô vừa.