9 cuốn sách kinh doanh này sẽ làm thay đổi tư duy của bạn - CafeBiz
http://cafebiz.vn/9-cuon-sach-kinh-doanh-nay-se-lam-thay-doi-tu-duy-cua-ban-2014012207273106712.chn
2019-04-15 13:32:09 122
22 Tháng Giêng 2014 ... Hàng năm có hàng trăm thậm chí hàng nghìn cuốn sách kinh doanh được công bố. ... là một cuốn sách dạy người đọc về những "mánh khoé" kinh doanh mà ... định vị mình trong cuộc sống dù có muốn kinh doanh hay không.