Dân sales mà thiếu những kỹ năng này thì nghỉ việc đi là vừa!
http://cafebiz.vn/dan-sales-ma-thieu-nhung-ky-nang-nay-thi-nghi-viec-di-la-vua-20161207165432938.chn
2019-04-23 12:28:05 163
8 Tháng Mười Hai 2016 ... Dưới đây là 8 kỹ năng bán hàng mà dân sales nhất định phải biết. ... bạn cũng hãy tìm hiểu xem khách hàng đó là người thế nào, sở thích là gì.