[Sách hay] Quản trị khách sạn: Trải nghiệm của một nhân viên mở ...
http://cafebiz.vn/sach/sach-hay-quan-tri-khach-san-trai-nghiem-cua-mot-nhan-vien-mo-cua-xach-hanh-ly-tro-thanh-quan-ly-cap-cao-20160301170640613.chn
2019-05-01 22:02:09 98
1 Tháng Ba 2016 ... Trong bối cảnh sách hướng dẫn về ngành kinh doanh dịch vụ lưu trú ở Việt Nam rất hiếm hoi, cuốn sách Quản trị khách sạn dày gần 400 trang ...