5 vấn đề sức khỏe mà phần lớn đàn ông phải cảnh giác nếu muốn ...
http://cafef.vn/5-van-de-suc-khoe-ma-phan-lon-dan-ong-phai-canh-giac-neu-muon-song-lau-song-tho-20180425231927709.chn
2019-04-29 23:12:33 134
27 Tháng 4 2018 ... Gia đình sống tứ xứ, vợ chồng cụ ông vẽ hàng nghìn bức tranh "kể chuyện" ... Dưới đây là 5 vấn đề sức khỏe đáng lưu tâm nhất của nam giới: 1. ... Đàn ông uống rượu nhiều gấp đôi phụ nữ và có tỷ lệ tử vong và nhập viện .... hưởng của nó sẽ theo suốt cuộc đời bạn, chỉ cần “sai 1 ly” sẽ “đi 1 dặm” Nổi bật ...