8 cuốn sách kinh điển về tài chính mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng ...
http://cafef.vn/8-cuon-sach-kinh-dien-ve-tai-chinh-ma-bat-ky-nha-dau-tu-nao-cung-nen-doc-neu-muon-thanh-cong-20190116113207562.chn
2019-05-01 16:26:08 94
16 Tháng Giêng 2019 ... 8 cuốn sách kinh điển về tài chính mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng nên ... hay thay đổi hoàn toàn danh mục đầu tư để theo đuổi những công ty ...