EVN Finance - CafeF
http://cafef.vn/evn-finance.html
2019-05-05 18:16:08 87
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã có công bố về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép của Công ty tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance).