Ngành xây dựng tăng trưởng, loạt doanh nghiệp nhận hợp ...
http://cafef.vn/nganh-xay-dung-tang-truong-loat-doanh-nghiep-nhan-hop-dong-ngan-ty-20181128112530337.chn
2019-05-07 14:48:06 85
Các doanh nghiệp xây dựng, xây lắp đều ghi nhận những hợp đồng thầu ngàn tỷ trong bối cảnh ngành này duy trì đà tăng trưởng ...