Sướng như người Brunei - cafef.vn
http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/suong-nhu-nguoi-brunei-20130118092916860.chn
2019-04-15 04:56:47 108
Và có lẽ Brunei là quốc gia duy nhất trên thế giới đảm bảo việc làm cho công dân. Chỉ cần mang quốc tịch Brunei, ...