Ảnh: Vẻ đẹp của 10 quốc gia nhỏ nhất thế giới - cafef.vn
https://cafef.vn/anh-ve-dep-cua-10-quoc-gia-nho-nhat-the-gioi-2018053010532092.chn
2019-04-17 02:28:07 144
Trái Đất có khoảng 200 quốc gia. Trong số này, có 10 nước nhỏ nhất với tổng diện tích chỉ gần 1.500km2. Tuy nhỏ nhưng nhiều nước rất giàu và đẹp. 1. Đất nước nhỏ nhất thế giới (được công nhận) là Vatican. Đây cũng là một ...