Cao su Phước Hoà - cafef.vn
https://cafef.vn/cao-su-phuoc-hoa.html
2019-04-15 15:46:23 110
Năm 2018, Cao su Phước Hòa ghi nhận 425 tỷ đồng lợi nhuận khác, chủ yếu từ thanh lý cây cao su. Tags: cao su phước hòa, phr, báo cáo tài chính, doanh thu, lợi nhuận, doanh nghiệp, vượt