Thép Nam Kim - cafef.vn
https://cafef.vn/thep-nam-kim.html
2019-04-16 00:46:11 99
Riêng quý 2/2017 Thép Nam Kim đạt 3.094 tỷ đồng doanh thu - mức cao nhất trong một quý công ty từng đạt được từ khi thành lập đến nay. Tags: Thép Nam Kim, BCTC quý 2/2017, lợi nhuận, kết quả kinh doanh quý 2/2017, doanh thu, nkg