Thiết bị điện Đông Anh (TBD) chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ gần ... - CafeF
http://cafef.vn/thiet-bi-dien-dong-anh-tbd-chia-co-phieu-thuong-ty-le-gan-80-20170908173304361.chn
2019-05-09 08:44:13 83
9 Tháng Chín 2017 ... Ngày 25/9 tới đây Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (EEMC - mã chứng khoán TBD) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu ...