Thiết bị điện Đông Anh (TBD) báo lãi quý 1 giảm sút một ... - CafeF
http://cafef.vn/thiet-bi-dien-dong-anh-tbd-bao-lai-quy-1-giam-sut-mot-nua-so-voi-cung-ky-20180423150924792.chn
2019-05-09 08:44:13 71
23 Tháng 4 2018 ... Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (mã chứng khoán TBD) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018 trong đó cả doanh thu và lợi ...