Làm thế nào để đưa hàng Việt lên Amazon và bán đi khắp thế giới?
https://cafef.vn/lam-the-nao-de-dua-hang-viet-len-amazon-va-ban-di-khap-the-gioi-20180316172037096.chn
2019-08-29 22:40:10 68
Thông qua Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), Amazon sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt xuất khẩu hàng hóa, bán hàng trên nền tảng Amazon, tiếp cận với khách hàng tại các thị trường quốc tế. Quy trình xuất khẩu hàng thông qua ...