10 cuốn sách hay nhất về tài chính được các nhà đầu tư phố Wall...
https://cafef.vn/10-cuon-sach-hay-nhat-ve-tai-chinh-duoc-cac-nha-dau-tu-pho-wall-binh-chon-dang-doc-nhat-nam-nay-20170521110537614.chn
2020-06-03 08:00:43 17
Danh sách dưới đây dựa trên 1.120 câu trả lời của các nhà đầu tư và đã chọn lọc ra 10 cuốn sách đáng đọc nhất. Tuy vậy, những cuốn sách này có giá không hề rẻ, thậm chí giá bản lẻ của một bản copy cũng có thể lên tới 900 USD.