Thắc mắc về tài sản thừa kế khi không có di chúc - CafeLand.Vn
https://cafeland.vn/kien-thuc/thac-mac-ve-tai-san-thua-ke-khi-khong-co-di-chuc-78903.html
2019-04-23 04:52:10 57
22 Tháng Ba 2019 ... Chủ đề: Tài sản bất động sản thừa kế, di chúc thừa kế ... Luật sư cho hỏi, trường hợp của nội tôi vậy thì có bán và làm sổ đỏ thửa đất đó cho ...