Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Hòa Bình (HBI ...
https://cafeland.vn/danh-ba/dau-tu-du-an/cong-ty-co-phan-dau-tu-xay-dung-ha-tang-hoa-binh-hbi-827.html
2020-09-29 07:45:07 47
Hợp tác triển khai và phát Khu công nghiệp Long Hậu 4 15/12/2011 2:56 AM. CafeLand – Vừa qua, tại khách sạn Park Hyatt Tp.HCM, Công ty Công ty Cổ Phần đầu tư xây dựng hạ tầng Hòa Bình (HBI) với 3 Cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Long Hậu (LHC), Công ty Cổ Phần xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC) và Tập đoàn ...