Lời bài hát Áo cưới hoa hồng và anh- Khánh Đơn- lyrics
https://cainhaccho.net/loi-bai-hat/khanh-don/mavdw/ao-cuoi-hoa-hong-va-anh.htm
2019-04-20 02:54:02 134
Lời bài hát Áo cưới hoa hồng và anh, nhạc sĩ sáng tác: Khánh Đơn- ca sĩ: Xuân Hạ,Thanh Thanh Hiền- với thông tin về thời gian sáng tác, ngôn ngữ (Tiếng Việt, Anh, Hàn Quốc...). Áo cưới hoa hồng và anh lyric.