Cao su thiên nhiên là gì?
http://caosu.net.vn/hoi-dap-trong-nganh-cao-su/cao-su-thien-nhien-la-gi-b316.php
2019-05-04 01:26:10 135
24 Tháng Mười Hai 2014 ... Cao su thiên nhiên là dạng nhũ tương trong nước của các hạt latex cao su với hàm lượng phần khô từ 28%-40%. Kích thước hạt latex rất nhỏ, ...