Các ngành học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội ...
https://careerbuilder.vn/vi/talentcommunity/cac-nganh-hoc-cua-truong-dh-khoa-hoc-tu-nhien-dhqg-ha-noi.35A50647.html
2019-04-14 08:50:12 275
Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) ngoài những ngành học ... các công việc phù hợp với chuyên môn tại bất kỳ nơi nào ở trong và ngoài nước; .... gồm cả lý luận và thực tiễn: dánh giá tổng hợp tiềm năng tài nguyên tự nhiên ...