Đơn giá xây dựng nhà trọn gói tại tp HCM (báo giá năm 2018)
https://cbs.vn/gia-xay-nha-nam/
2020-10-02 16:45:04 84
Xem chi tiết báo giá phần thô: tại giá xây dựng phần thô. B. Giá xây dựng trọn gói. Giá xây nhà trọn gói được áp dụng kể từ ngày 01/04/2018 cho đến khi website cbs.vn cập nhập bảng giá mới.