Các cụm từ tiếng Anh liên quan tới chủ đề Thực phẩm nhiễm bẩn
http://cep.com.vn/Cac-cum-tu-tieng-Anh-lien-quan-toi-chu-de-Thuc-pham-nhiem-ban-phan-1-3392.html
2019-05-13 07:00:04 258
4 Tháng Năm 2016 ... Bên dưới đây là các cụm từ liên quan tới chủ đề Thực phẩm nhiễm bẩn (The Dirty Dozen) từ được trích ra từ các bài báo song ngữ Anh-Việt ...