Khóa học tiếng Anh giao tiếp E3 – 30 buổi - ĐH Bách Khoa HN
https://cfl.edu.vn/khoa-hoc/tieng-anh-giao-tiep-3/
2019-04-16 01:10:11 210
Khóa học tiếng Anh giao tiếp E3 được thiết kế dành cho những học viên muốn tiếp tục nâng cao trình độ giao tiếp tiếng Anh, học viên chưa đạt 300 điểm TOEIC.