FBA là gì? Nó hoạt động thế nào? - Chiến Binh Amazon - Xây dựng...
https://chienbinh.com/fba-la-gi-no-hoat-dong-the-nao/
2019-08-29 22:40:10 47
Fulfillment by Amazon (FBA) là gì? FBA là một dịch vụ của Amazon. Hiểu nôm na là bạn bán, Amazon Ship. Bạn không cần phải xây dựng một kho hàng và vận chuyển đến khách hàng. Amazon sẽ làm giúp bạn những việc đó. Có nghĩa là bạn chỉ gửi hàng hóa đến kho của Amazon.