FPT có môi trường làm việc hấp dẫn - Chungta.vn
https://chungta.vn/tin-tuc/nguoi-fpt/fpt-co-moi-truong-lam-viec-hap-dan-14848.html
2019-04-25 12:24:38 96
9 Tháng Ba 2012 ... Thêm vào đó, môi trường dân chủ cũng là một trong những yếu tố có sức hút đối với người lao động. Nhiều ý kiến cho rằng, làm việc ở FPT rất ...