Doanh nghiệp khoa học công nghệ là gì ? - Luật sư Phan ...
https://chuyentuvanluat.com/tin-tuc/doanh-nghiep-khoa-hoc-cong-nghe
2019-11-11 16:20:06 101
Hưởng các chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ và các quỹ khác theo quy định …