Hướng dẫn mua mã UPC để list hàng trên Amazon – CNEWSBIZ
https://cnewsbiz.com/huong-dan-mua-ma-upc.html
2019-08-29 22:40:10 139
Là một người bán hàng trên Amazon bạn nên làm quen với mã code UPC và những thứ mà loại mã này yêu cầu. Chỉ có duy nhất một tổ chức tạo ra mã UPC hợp pháp trên toàn cầu, đó là GS1.