Israel nằm ở đâu? thuộc châu lục nào? dùng ngôn ngữ gì?
https://codiemgicoxuikhong.com/2016/10/israel-nam-o-dau-thuoc-chau-luc-nao-dung-ngon-ngu-gi.html
2019-04-17 08:44:27 188
Đánh giá bài viết ... Israel tên chính thức là Nhà nước Israel thuộc Châu Á thủ đô là Jerusalem là một quốc gia tại Trung Đông, trên bờ đông nam của Địa Trung ...