Nhựa composite - Composite Kiều Gia
http://compositemienbac.com/nhua-composite-bid1.html
2019-05-05 23:38:20 132
Nhựa composite là một loại nhựa tổ hợp bao gồm 2 pha chính:Pha nhựa và pha chất độn. (Pha là một loại vật liệu thành phần nằm trong cấu trúc của vật liệu ...