Tổ chức lại “Trung tâm Y tế dự phòng quận 1” thành ... - Công Báo
http://congbao.hochiminhcity.gov.vn/tin-tuc-tong-hop/to-chuc-lai-%E2%80%9Ctrung-tam-y-te-du-phong-quan-1%E2%80%9D-thanh-%E2%80%9Ctrung-tam-y-te-quan-1%E2%80%9D
2019-04-22 20:16:11 48
26 Tháng Sáu 2017 ... Điều 1. Trung tâm Y tế quận 1 là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực ... lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.