Xây dựng thang lương, bảng lương tại doanh nghiệp - Công đoàn ...
http://congdoanquangninh.org.vn/Tin-tuc/Hoi-dap-phap-luat/26597/xay-dung-thang-luong-bang-luong-tai-doanh-nghiep
2019-05-07 07:44:03 106
26 Tháng Mười Hai 2018 ... Bạn Lương Trung H. ở Công ty CP RT (Uông Bí) hỏi: "Khi xây dựng thang lương, bảng lương thì dựa vào những nguyên tắc, quy định nào?".