Hệ thống tẩy sơn bằng hóa chất - AMC
https://congngheson.com.vn/product/he-thong-tay-son-bang-hoa-chat/
2019-05-03 09:32:13 99
AMC chuyên cung cấp hệ thống tẩy sơn bằng hóa chất, hóa chất tẩy sơn, bể tẩy rửa ... mà còn tăng tính thẩm mỹ đối với sản phẩm (cả vật liệu nhựa và kim loại). ... chất lượng sơn phủ cho sản phẩm thì việc làm sạch sơn trên những đồ gá jig, ...