Hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam Lào lên tầm cao mới ...
https://congthuong.vn/hop-tac-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam-lao-len-tam-cao-moi-99662.html
2019-04-29 23:38:06 69
5 Tháng 2 2018 ... Ngày 4 2, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào đã diễn ra lễ Khánh thành Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa ...