Thiết kế văn phòng làm việc Ecolife - cosp.com.vn
https://cosp.com.vn/thiet-ke-van-phong-lam-viec-ecolife-2032.htm
2019-10-15 10:55:20 53
Góc vách của phòng làm việc được đội thiết kế Cosp thiết kế làm bàn làm việc của giám đốc hoặc trưởng phòng kinh doanh. Toàn bộ khu vực tường đều được sử dụng để làm kệ để tài liệu, với chất liệu gỗ gắn liền tường.