Tạo nội dung thân thiện với nhà quảng cáo - YouTube
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/advertiser-friendly?hl=vi
2020-03-02 07:50:04 34
YouTube là một nền tảng có nhiều cộng đồng và cũng là một hệ sinh thái phục vụ người sáng tạo, người xem và nhà quảng cáo. Bạn có thể xây dựng đối tượng khán giả riêng mà chưa từng bật tính năng kiếm tiền hoặc xem qua Nguyên tắc nội dung thân thiện với nhà ...