Bạn đã biết bán hàng trên Facebook cần những gì chưa?
https://crmviet.com.vn/ban-hang-facebook-can-nhung-gi/
2019-08-30 10:55:11 98
Bạn còn cần nhiều tài khoản để chia sẻ những bài đăng bán hàng của mình vào nhiều group khác nhau nữa. b/ Khách hàng mục tiêu. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Bạn không thể nào bán hàng trên Facebook mà không có khách hàng.